Select your language
Italy
United States

Εγγύηση 5 ετών: Scavolini No Problem

Καλώς ήρθατε στην Scavolini No Problem, ενός project που αφιερώνεται σε όσους που είναι αφιερωμένο σε όσους απέκτησαν μια κουζίνα Scavolini και θέλουν να μοιραστούν με άλλους επιθυμίες ή να καταθέσουν προτάσεις ώστε να βιώσουν με τον καλύτερο τρόπο το πιο σημαντικό περιβάλλον του σπιτιού μας.

Εισάγετε τον κωδικό της κουζίνας σας (id code) που θα βρείτε στο πίσω μέρος του φυλλαδίου "Scavolini No Problem", στο εσωτερικό της συσκευασίας που εμπεριέχει το εγχειρίδιο με τις συμβουλές για την συντήρηση της Scavolini σας.

Σας αναφέρουμε ότι η Τεχνική υποστήριξη Scavolini No Problem λειτουργεί ακόμα και σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή, αλλά οι προτάσεις σας για εμάς είναι πολύ σημαντικές.
 

’Εχετε είδη μια κουζίνα Scavolini; Καταχωρήστε την!
Εισάγετε τον κωδικό, συμπληρώστε την φόρμα και γίνετε πρωταγωνιστές στο σχέδιο Scavolini No Problem, που είναι αφιερωμένο σε όσους θέλουν να διαμοιραστούν επιθυμίες και να προτείνουν προτάσεις για την καλύτερη διαβίωση στο εσωτερικό του σπιτιού τους.

Ποιότητα του προϊόντος

Για την εταιρία Scavolini ποιότητα σημαίνει χρήση αξιόπιστων και ανθεκτικών υλικών που έχουν δημιουργηθεί με μια τεχνοτροπία που παρουσιάζει διάρκεια στο χρόνο, με αυτό τον τρόπο η τιμή του προϊόντος αντανακλά την πραγματική του αξία.
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται την επιλογή ενός γνωστού εμπορικού σήματος όπως αυτού της Scavolini είναι η βεβαιότητα της ποιότητας στην κουζίνα που σήμερα ανακτάται με τεχνολογία υλικών και μια πλήρη και περίπλοκη βιομηχανική επεξεργασία.
Η εταιρία Scavolini φροντίζει για την εξασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη, μιας πολιτικής που εφαρμόζεται σε όλα τα εταιρικά επίπεδα: σχεδιασμός, παραγωγή, εκπαίδευση, επιθεωρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές, προσεχτική επιλογή των προμηθευτών και ακόμα περισσότερα.

 

Ποιοτικός Έλεγχος

Η εταιρία Scavolini, κατασκευαστικά προσανατολίζεται στην επιλογή της ποιότητας, υιοθετεί μια σειρά από μέτρα για να εγγυάται τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της.
Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά ελέγχονται από ειδικές οπτικές επιθεωρήσεις. Άλλες αντίθετα αιτούν ειδικές εργαστηριακές δοκιμές για τον έλεγχο των προδιαγραφών.
Η εταιρία Scavolini πραγματοποιεί παραπάνω από 600 δοκιμές εργαστηρίου κάθε χρόνο σε προϊόντα και υλικά.
Αυτές οι δοκιμές πραγματοποιούνται είτε εσωτερικά στο εργαστήριό μας ή εξωτερικά σε κέντρα ελέγχου καταξιωμένης φήμης.

 

Η εγγύηση Scavolini

ΤΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ SCAVOLINI:


με τους παρακάτω όρους και συνθήκες, η εταιρία Scavolini S.p.A. εγγυάται τις κουζίνες κατασκευής της ενάντια σε αστοχίες που προκύπτουν κατά την κατασκευή και εμφανίζονται όχι μετά από 30 μήνες μετά την 24 ώρα της ημέρας όπου η κουζίνα εγκατέλειψε τις αποθήκης της εταιρίας Scavolini S.p.A. για την αποστολή της στο σημείο μεταπώλησης της εταιρίας Scavolini S.p.A..
Μετά από την συγκεκριμένη περίοδο των 30 μηνών η εγγύηση χάνει την εγκυρότητά της.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ:


η παρούσα εγγύηση χορηγείται μόνο και αποκλειστικά στον πρώτο αγοραστή της κουζίνας και κατά συνέπεια δεν είναι μεταβιβάσιμη στον επόμενο αγοραστή.

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ:


η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει όλα τα στοιχεία που δεν μέρος της επίπλωσης της συναρμολογούμενης κουζίνας (για παράδειγμα ηλεκτρικές συσκευές και αναμείκτες) ή όλα εκείνα τα στοιχεία της συναρμολόγουμενης κουζίνας που έχουν είδη μια εγγύηση από τον αντίστοιχο κατασκευαστή της εταιρίας, η Scavolini S.p.A. αποποιείται κάθε ευθύνη σε αυτά τα αντικείμενα.
Αν αυτά τα στοιχεία αποκλείονται από την εγγύηση, ενδεχόμενες αμφισβητήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους σχετικούς κατασκευαστές και στην διαθέσιμη λειτουργία.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ:


η εγγύηση έχει ισχύ στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • η κουζίνα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οικιακούς και όχι επαγγελματικούς σκοπούς. Επιπλέον αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται σε οικιακό χώρο που έχει κατασκευαστεί για αυτή την χρήση, το περιβάλλον κατά συνέπεια θα πρέπει να διαθέτει τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για την χρήση τους (για παράδειγμα σε θέματα υγρασίας, θερμοκρασίας, κλπ).
  • Η κουζίνα θα πρέπει να συναρμολογείται σωστά από άτομα που διαθέτουν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις.
  • Θα πρέπει να διατηρείται σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
  • Η κουζίνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με αμέλεια ή έλλειψη φροντίδας και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο.
  • Αυτή δεν θα πρέπει να υπόκειται σε μεταβολές.
  • Το ελάττωμα και αντικείμενο της απαίτησης δεν θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της κανονικής φθοράς ή αποτέλεσμα κοψιμάτων, χαραγμάτων ή καταστροφών που προκαλούνται από χτυπήματα.
  • Το πρόβλημα δεν θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών ή απρόβλεπτων καταστάσεων.

ΠΟΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ:


Αν και η κουζίνα έχει παραχθεί σύμφωνα με τα καλύτερα ποιοτικά κριτήρια, τα ελαττώματα της παραγωγής δεν μπορούν να αποκλείονται πλήρως.
Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρία Scavolini επιβεβαιώνει ένα ελάττωμα στην παραγωγή το οποίο κατάγγειλε ένας πελάτης, η ίδια δεσμεύεται για την αποστολή στον μεταπωλητή λιανικής του ίδιου αντικειμένου (ή εξάρτημα αυτού) σε αντικατάσταση του αντικειμένου ή μέρος αυτού στο οποίο εμφανίστηκαν τα προβλήματα.
Εναλλακτικά, θα προχωρήσει στην επιδιόρθωση. Η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση πραγματοποιούνται δωρεάν για τον καταναλωτή και η επιλογή της αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης του προϊόντος υπάγεται στην διακριτικότητα της εταιρίας Scavolini S.p.A.. Επιπλέον τα κατασκευαστικά ελαττώματα θα επιβεβαιώνονται πρωταρχικά από την εταιρία Scavolini S.p.A., σύμφωνα με την διακριτικότητα της εταιρίας.
Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το αναγκαίο υλικό γιατί το μοντέλο δεν βρίσκεται πλέον στην παραγωγή ή εξαιτίας της έλλειψης του υλικού από την αποθήκη, η εταιρία Scavolini S.p.A. επιφυλάσσεται της δυνατότητας χρήσης υλικών άλλων μοντέλων κουζίνας. Κατά συνέπεια το υλικό που χορηγείται μπορεί να είναι διαφορετικό από εκείνο του μοντέλου κουζίνας που διαθέτει ο καταναλωτής, ωστόσο ίδιας τιμής με το ελαττωματικό.
Η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση δεν παρατείνει την διάρκεια της εγγύησης, που σε κάθε περίπτωση λήγει 30 μήνες μετά τα μεσάνυχτα της ημέρας όπου η κουζίνα έφυγε από την αποθήκη της Scavolini S.p.A. για το σημείο πώλησης των προϊόντων της SCAVOLINI, το ίδιο ισχύει επίσης και για έπιπλα/εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν.
Σε περίπτωση ελαττωμάτων παραγωγής, το μοναδικό δικαίωμα απαίτησης του καταναλωτή ενώπιον της Scavolini S.p.A., σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από αυτές τις συνθήκες καλύπτεται από την αντικατάσταση και/ή επιδιόρθωση του ελαττωματικού σημείου αποκλείοντας ενδεχόμενες ζημιές, έξοδα, κλπ.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ:


οποιοδήποτε καταναλωτής που θέλει να ενεργοποιήσει την εγγύηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα σημείο πώλησης της Scavolini S.p.A.στο οποίο πραγματοποίησε την αγορά.
Είναι υποχρεωτική η επίδειξη του "κωδικού εγγύησης" που η εταιρία Scavolini S.p.A. χορηγεί από την παράδοση της κουζίνας.
Κάθε ενδεχόμενο ελάττωμα θα πρέπει να ανακοινωθεί εντός 30 ημερών από την στιγμή όπου εμφανίστηκε.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΘΥΝΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ:


η παρούσα εγγύηση υπόκειται στην Ιταλική νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφωνία θα επιλυθεί από την Ιταλική Δικαιωσύμη και στο δικαστήριο του Pesaro (Italia).