Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση
Copyright

Copyright

Το περιέχομενο αυτής της σελίδας, κείμενο, γραφικά, ήχοι, λογισμικό, κατάλογος και βάσεις δεδομένων, κλπ) με τον τρόπο όπου παρουσιάζονται τα περιεχόμενα και οι μορφότυποί τους είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Scavolini Spa και των Partner της και προστατεύεται από τους Ιταλικούς και διεθνείς νόμους και συγκεριμένα από τους νόμους σχετικά με το copyright .

Η ιδιοκτηρία των δικαιωμάτων οικονομικής χρήσης ανήκουν στην Scavolini Spa.

Επιτρέπεται η συμβουλή τους για επαγγελματικούς λόγους, όπως επίσης η αντιγραφή ακόμα και μερική για ιδιωτικούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποδεικνύεται ρητά στα αντίγραφα που δημιουργούνται η διατήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων για λογαριασμό της εταιρίας Scavolini Spa.
Κάθε χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη όπως ενδεικτικά, η διανομή σε τρίτους για απολαβή οικονομικών ωφελειών, η έκδοση για τον ίδιο λόγο, η μετατροπή, η επεξεργασία με οποιοδήποτε τρόπο, η διάσπαση (reverse engeneering), θα πρέπει να θεωρείται παράνομη και θα διώκεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο παρών νόμος.

Η εταιρία Scavolini Spa δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση και δεν χορηγεί καμία εγγύηση σχετικά με τις πληροφορίες τα δεδομένα και τις εταιρίας και ενδεχομένως άλλες τεχνικές ανακρίβειες ή άλλης φύσης που μπορεί να εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα www.scavolini.com.

Σε σχέση με τα προηγούμενα, η Scavolini Spa αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές οποιασδήποτε φύσης που εμφανίζονται, σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας www.scavolini.com και/ή των πληροφοριών και νέων που εμπεριέχονται σε αυτές.

Η Scavolini Spa διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής και/ή ακύρωσης οποιουδήποτε τύπου πληροφορίας και/ή προγράμματος που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα www.scavolini.com οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Hypertext Links: Η εταιρία Scavolini Spa δεν θα είναι υπεύθυνη σε σχέση με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σύνδεσης της ιστοσελίδας www.scavolini.com, γιατί δεν έχει καμία σχέση ούτε οποιαδήποτε μορφή ελέγχου επάνω σε αυτά.

Επιπλέον οι κίνδυνοι που σχετίζονται από την χρήση αυτών των ιστοσελίδων επιβαρύνουν τον χρήστη.

Τα εμπορικά σήματα και οι "λογότυποι" που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.scavolini.com είναι εμπορικά σήματα που έχουν καταχωρηθεί ή όχι και ανήκουν στην Scavolini Spa ή σε τρίτους ενώ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος.