Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση

Privacy

Η Scavolini S.p.A. λειτουργεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679. Κατανοούμε ότι το απόρρητο αποτελεί σημαντική πτυχή για τους χρήστες και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της Scavolini www.scavolini.com και των σχετικών υποτομέων. Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους επισκέπτες να κατανοήσουν ποιες πληροφορίες συλλέγονται και πώς διαχειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες στη συνέχεια.
Η Scavolini έχει καθορίσει πολιτικές απορρήτου που εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες του ομίλου Scavolini.Καλείστε επίσης να διαβάσετε τις συγκεκριμένες πληροφοριακές προδιαγραφές απορρήτου που υπάρχουν στις διάφορες ενότητες του ιστότοπου

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), η Scavolini S.p.A. («Εταιρεία» ή «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») παρέχει παρακάτω τις γενικές οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πρόσβασή σας στον ιστότοπο www.scavolini.com («Ιστότοπος») ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του

1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Scavolini S.p.A. με έδρα στο Montelabbate (PU), via Risara n. 60/70 – 74/78, CAP 61025, Italia με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση e-mail: [email protected]

 

2. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Η Εταιρεία έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected]

 

3. Τύπος επεξεργασμένων δεδομένων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιήθηκαν από εσάς (τα «Προσωπικά δεδομένα» σας) κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο:

 • a) Κοινά δεδομένα ταυτοποίησης (όπως, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.).
 • b) Δεδομένα περιήγησης που περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τα δεδομένα πρόσβασής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση και τη θέση ζώνης ώρας, τους τύπους και τις εκδόσεις των προσθηκών του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα και άλλες τεχνολογίες στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
  Αυτά τα δεδομένα περιήγησης που είναι απαραίτητα για τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία με σκοπό τα εξής:
  • Λήψη ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών (σελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις, αριθμός επισκεπτών ανά ώρα ή ημέρα, γεωγραφικές περιοχές προέλευσης, κ.λπ.).
  • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

 

4. Νομική βάση και σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και μόνο παρουσία συγκεκριμένης νομικής βάσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η ακόλουθη λίστα αφορά όλες τις επεξεργασίες που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία για να μπορεί να αξιοποιήσει τα ψηφιακά κανάλια και να επιτρέψει στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία τους και τη συμμόρφωση των επεξεργασιών.
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και νομικές βάσεις:

 • a) Λειτουργία ψηφιακών καναλιών, παροχή σχετικών υπηρεσιών και έλεγχος της σωστής λειτουργίας τους:
  Νομική βάση: εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε μέρος (άρθ. 6, παράγραφος 1, γράμμα β) του GDPR).
 • b) Άμεσο μάρκετινγκ – Αποστολή διαφημιστικών ανακοινώσεων μέσω ενημερωτικών δελτίων:
  Νομική βάση: η προαιρετική, ελεύθερη και ανακλητή συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (άρθ. 6, παράγραφος 1, γράμμα α) GDPR).
 • c) Πρόληψη και καταστολή απάτης/ κατάχρησης/ δόλιων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου:
  Νομική βάση: έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (άρθ. 6, παράγραφος 1, γράμμα στ) GDPR).
 • d) Εξακρίβωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων στο δικαστήριο:
  Νομική βάση: έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (άρθ. 6, παράγραφος 1, γράμμα στ) GDPR).

 

 


5. Φύση παροχής προσωπικών δεδομένων

Η παροχή των δεδομένων σας είναι υποχρεωτική για τους σκοπούς των υπηρεσιών που αναφέρονται στα σημεία α), γ) και δ) της προηγούμενης παραγράφου 4. Τυχόν άρνηση παροχής των εν λόγω δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία μέσω του ιστότοπου.

Αντίθετα, η παροχή των δεδομένων σας είναι προαιρετική για τους εμπορικούς σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο β) της προηγούμενης παραγράφου 4. Τυχόν άρνηση παροχής δεδομένων δεν θα σας επιτρέψει να λαμβάνετε τυχόν εμπορικές ανακοινώσεις για προϊόντα, πρωτοβουλίες ή/και υπηρεσίες που προτείνονται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων

Μπορείτε να απεγγραφείτε από οποιαδήποτε υπηρεσία στην οποία έχετε εγγραφεί ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας αίτημα στη διεύθυνση: [email protected]

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν την ανάκληση.

 

6. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπως, για παράδειγμα, αυτά που ανήκουν στα ακόλουθα υποκείμενα ή κατηγορίες υποκειμένων:
- Αστυνομικές δυνάμεις, ένοπλες δυνάμεις και άλλες δημόσιες διοικήσεις, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο, τους κανονισμούς ή την κοινοτική νομοθεσία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, αποκλείεται η υποχρέωση απόκτησης της προηγούμενης συγκατάθεσης του ενδιαφερόμενου μέρους για τέτοιου είδους επικοινωνίες.

- Εταιρείες, φορείς ή ενώσεις ή μητρικές εταιρείες, θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 2359 του αστικού κώδικα ή μεταξύ αυτών και των εταιρειών που υπόκεινται σε κοινό έλεγχο, καθώς και μεταξύ κοινοπραξιών, επιχειρηματικών δικτύων και ομίλων και προσωρινών ενώσεων εταιρειών και με τα σχετιζόμενα με αυτές υποκείμενα, περιορίζονται σε επικοινωνίες που γίνονται για διοικητικούς ή/και λογιστικούς σκοπούς. Εταιρείες εξειδικευμένες στην προώθηση διαφημίσεων.

- Άλλες εταιρείες που είναι συμβατικά συνδεδεμένες με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και πραγματοποιούν, για παράδειγμα, συμβουλευτικές δραστηριότητες, υποστήριξη για την παροχή υπηρεσιών, κ.λπ., οι οποίες ορίζονται επίσημα ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθ. 28 του GDPR.

- Δυναμικό πωλήσεων υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εγγυάται τη μέγιστη δυνατή προσοχή ώστε η επικοινωνία των προσωπικών σας δεδομένων στους προαναφερθέντες παραλήπτες να αφορά αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών για τους οποίους προορίζονται.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Στο προσωπικό θα παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά δε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, εκτός από όσα προβλέπονται παραπάνω και, σε κάθε περίπτωση, εντός των αναφερόμενων ορίων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαδοθούν.

 

7. Μέθοδοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθ. 4 GDPR, μπορεί να αποτελείται από τις ακόλουθες δραστηριότητες («Επεξεργασία»): συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, διατήρηση, προσαρμογή ή τροποποίηση, εξαγωγή, αναφορά, χρήση, επικοινωνία μέσω μετάδοσης, οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, σύγκριση ή διασύνδεση, περιορισμός, ακύρωση ή καταστροφή δεδομένων.
Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της ορθότητας και της διαφάνειας.
 • Θα συλλέγονται για νόμιμους σκοπούς.
 • Θα είναι επαρκή, σχετικά και περιορισμένα στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Θα φυλάσσονται σε μια μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Θα αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ασφάλεια από τον κίνδυνο καταστροφής, απώλειας, τροποποίησης, αποκάλυψης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της υποστήριξης χάρτινων μέσων, αυτοματοποιημένων, πληροφοριακών ή τηλεματικών εργαλείων, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική που σχετίζεται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς.
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας (ηλεκτρονικά, πληροφοριακά, φυσικά, οργανωτικά και διαδικαστικά) για να εγγυηθεί την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τη διατήρηση ενός ασφαλούς συστήματος αποθήκευσης και χρήσης δεδομένων που βασίζεται σε κρυπτογράφηση, εντοπισμό εισβολών και λογισμικό πρόληψης και προστασίας.
Πρέπει να γνωρίζετε και να λαμβάνετε υπόψη ότι η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων μέσω ιστότοπων ενέχει κινδύνους που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση των εν λόγω δεδομένων και ότι κανένα σύστημα δεν είναι απαραβίαστο ή απολύτως ασφαλές σε περίπτωση εισβολής από τρίτους.

 

 

8. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ

Κάθε φορά που τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε διεθνή διαβίβαση εκτός της επικράτειας της ΕΕ, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα συμβατικά μέτρα για να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τυπικών συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

9. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το απαιτούμενο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή στη συνέχεια υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις των νομικών υποχρεώσεων.

 

10. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους (πλατφόρμες κοινωνικών μέσων: π.χ. Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, κ.λπ.). Να ληφθεί υπόψη ότι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν ευθύνεται για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές άλλων τέτοιων ιστότοπων. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενθαρρύνει τους χρήστες του να γνωρίζουν πότε φεύγουν από τον ιστότοπο της Scavolini για να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου ή τις δηλώσεις απορρήτου κάθε ιστότοπου που συλλέγει πληροφορίες ταυτοποίησης. Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται αποκλειστικά για τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο.

Άλλες εταιρείες ή ιστότοποι που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπει αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε να διαβάσετε τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου για κάθε έναν από τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε ή εξετάστηκε.

 

11. Cookies

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που προορίζονται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης χρήσης τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα η μετάδοση των οποίων συνεπάγεται τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του διαδικτύου. Πρόκειται για πληροφορίες που δε συλλέγονται για να συσχετιστούν με προσδιορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά οι οποίες από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της συσχέτισης με δεδομένα που διατηρούνται από τρίτους, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών. Σε αυτήν την κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις επισήμανσης URI (Uniform Resource Identifier) των ζητούμενων πόρων, ο χρόνος του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση απόκρισης δεδομένων από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του χρήστη.
Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή/και η σύνταξη φόρμας συλλογής δεδομένων, περιλαμβάνει την επακόλουθη λήψη της διεύθυνσης του αποστολέα, που είναι απαραίτητη για την απάντηση στα αιτήματα, καθώς και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που έχουν εισαχθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική cookies, στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.scavolini.com/gr/cookie-policy

 

12. Google Signals

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Signals, μια λειτουργία του Google Analytics που συσχετίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις προβολές που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο με πληροφορίες της Google που προέρχονται από λογαριασμούς χρηστών της Google που έχουν συναινέσει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων. Αυτές οι πληροφορίες της Google ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθεσία του χρήστη, το ιστορικό αναζήτησης, το ιστορικό YouTube και δεδομένα από ιστότοπους συνεργατών της Google και χρησιμοποιούνται για την παροχή συγκεντρωτικών και ανώνυμων πληροφοριών σχετικά με τη συνολική συμπεριφορά των χρηστών σε πολλές συσκευές.
Εάν κάποιος χρήστης έχει συναινέσει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων που περιγράφηκε παραπάνω, μπορεί να δει ή/και να διαγράψει αυτά τα δεδομένα μέσω της λειτουργίας MyActivity που παρέχεται από την Google (στη διεύθυνση https://myactivity.google.com/myactivity?pli=1).

 

13. Δικαιώματα ενδιαφερόμενων μερών

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται, πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και τη διόρθωση ή την ακύρωσή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας που τους αφορά ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία (άρθ. 15 και επ. του κανονισμού). Το σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων παρουσιάζεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 

14. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου της Scavolini

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενδέχεται, κατά καιρούς, να προβαίνει σε αλλαγές στην πολιτική αυτή. Συνιστάται στους χρήστες αυτού του ιστότοπου να επισκεφθούν ξανά το παρόν έγγραφο σχετικά με το απόρρητο, για να πληροφορηθούν σχετικά με νέες πρακτικές απορρήτου ή αλλαγές στην πολιτική του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.


 
6/19/2023 7:03:56 AM