Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση
Εταιρική πολιτική

Εταιρική πολιτική

Οι ικανοποιημένοι πελάτες αποτελούν την πραγματική περιουσία μιας εταιρείας
Με αυτό το σύνθημα ο όμιλος μας, κατασκευαστής επίπλων και ο πρώτος στην Ιταλία στην παραγωγή και στην πώληση σπονδυλωτών μονάδων για την κουζίνα, εδραίωσε την επιτυχία του.

Κύριος στόχος μας είναι η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη, που γίνεται αντιληπτή ως ικανότητα να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες του. Και όλα αυτά δίνοντας πολύ μεγάλη προσοχή στο σεβασμό προς το περιβάλλον, στην υγεία και στην ασφάλεια στον χώρο εργασίας, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη σχέση με τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και την περιοχή που μας περιβάλλει, στην ενίσχυση των κοινωνικών και ανθρωπίνων σχέσεων.
Οι Αξιες Μας:
Οι ΑΞΙΕΣ επάνω στις οποίες στηρίζεται η καθημερινή δέσμευσή μας είναι:
μέριμνα για τα συμβολικά και στιλιστικά περιεχόμενα των brand και των προϊόντων μας
συνεχής βελτίωση της αξιοπιστίας όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε
πρόληψη και εξάλειψη των δυνατών πηγών ελαττωμάτων σε κάθε επιχειρηματική φάση
"επινοήσεις στην κουζίνα", είτε αναζητώντας νέες φόρμες και υλικά, είτε δίνοντας απαντήσεις ολοένα πιο πειστικές στις ανάγκες λειτουργικότητας, προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
καθιστώντας την καινοτομία προσβάσιμη, μέσω της βελτίωσης όλων των διαδικασιών
τηρώντας αυστηρά όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς
με έμφαση στις ανθρώπινες και ηθικές αξίες στην επιχειρηματικότητα και στην εργασία
με σεβασμό στο περιβάλλον σε κάθε φάση της δραστηριότητας
διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφάλεια των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
ευνοώντας το ενδιαφέρον, την ανάπτυξη και την ευημερία για όλο το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό
επεκτείνοντας στους προμηθευτές μας και στους συνεργάτες μας τις αρχές της ποιότητας, του σεβασμού του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας
πριμοδοτώντας πάντα σοβαρές και αξιόπιστες επιλογές
Η σταθερή και αποφασιστική επιδίωξη αυτών των δεσμεύσεων θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε τη φήμη μας σε βάθος χρόνου. Για τον σκοπό αυτό κρίνουμε απαραίτητη τη διατήρηση και την ανάπτυξη του δικού μας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με τις αναφορές UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, και τον Κανονισμό UE 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Οι Στοχοι Μας:
Ένα τέτοιο Σύστημα πρέπει να αποτελεί μέσο εγγύησης και διαφάνειας για τους πελάτες μας και για όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
ο σχεδιασμός και η παραγωγή κουζινών όμορφων, αξιόπιστων, τέλεια λειτουργικών, ασφαλών και με σεβασμό στο περιβάλλον, που να ικανοποιούν πλήρως τις πιο διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας
η διατήρηση του κόστους σε ανταγωνιστικά επίπεδα
η εξασφάλιση του σεβασμού των προδιαγραφών ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
η πάντα έγκαιρη παράδοση και η συνέπεια στις χρονικές διορίες
η συνεχής βελτίωση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών, παρακολουθώντας τις με λειτουργικούς δείκτες
η αύξηση της ευαισθησίας των προμηθευτών μας και πωλητών μας σε ζητήματα ποιότητας, ηθικής τάξης, και περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας
η βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
ανάπτυξη και κατάλληλη ποιότητα στην διανομή
την ικανοποίηση, από την πλευρά μας, των υποχρεώσεων συμμόρφωσης, τόσο των νομικών απαιτήσεων όσο και αυτών που η εταιρεία επέλεξε να υπογράψει
έλεγχος και μείωση της κατανάλωσης των πόρων, ανατρέχοντας κατά το δυνατό σε ανακυκλώσιμες μορφές πόρων
την προστασία του περιβάλλοντος κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας εντός που πεδίου εφαρμογής του Συστήματος διαχείρισης
έλεγχος και μείωση των εκπομπών και των απορριμμάτων
εξάλειψη ευθύς εξ αρχής, όπου είναι δυνατόν, των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια και μείωση των κινδύνων
πρόληψη σχετικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια σε κάθε δραστηριότητα
την αύξηση του επιπέδου των γνώσεων, των ικανοτήτων και της εμπειρίας του προσωπικού μέσω δραστηριοτήτων συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης
την δέσμευση για διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους
εγγύηση για την σωστή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
Η επιτυχία του Ολοκληρωμένου Συστήματος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πλήρη συμμετοχή του συνόλου της εταιρικής δομής, η οποία θα πρέπει να μεταφραστεί σε ενεργό και προωθητικό ρόλο των δραστηριοτήτων συνεχούς βελτίωσης.

Μοντελαμπάτε (Montelabbate), 1 Ιουνίου 2020