Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση
Magazine

Gianni Pareschi

Elegance, functionality and luxurious pleasure are expressed through an innovative design and unusual materials

Gianni Pareschi introduces Magnifica

Quality is forever. In order to create quality, it takes quality materials, artisans, companies able to produce this quality and a project aimed at. Then, when at the end of this process you find it...well, this is a great satisfaction.