Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε τις πληροφορίες αιτήματος καταλόγου

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την πολιτική εμπιστευτικότητας που υιοθετήθηκε από την scavolini spa

Πληροφορίες εμπιστευτικότητας για αίτημα καταλόγου

1. Υπεύθυνος της επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η scavolini S.p.A. με έδρα το Montelabbate (PU), Via Risara 60/70- 74/78 CAP 61025, Italia με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση e-mail: [email protected]

 

2. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO)

Η Εταιρεία έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση email: [email protected]

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας να λάβετε τον κατάλογο προϊόντων μας, όπως ζητήσατε, συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον (βλ. Άρθρ. 6, παράγραφος 1, γράμ. f) του Κανον. (UE) 2016/679 - GDPR). Τα δεδομένα αυτά θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά εργαλεία για την παρακολούθηση του αιτήματός σας για αποστολή του καταλόγου. Η μη επικοινωνία των δεδομένων σας θα καταστήσει αδύνατη την παροχή μίας απάντησης στο αίτημά σας.

 

4. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Για την επιδίωξη του προαναφερθέντος σκοπού, ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων δεν θα κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε κανέναν παρά μόνο σε τρίτους που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.

 

5. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν από εμάς για τον χρόνο που απαιτείται για αυτό που ζητείται.

 

 

6. Τα δικαιώματά σας

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η scavolini, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ, εντός των ορίων και υπό τους όρους που προβλέπονται στον προαναφερθέντα κανονισμό

 

7. Δικαίωμα εναντίωσης

Οι ενδιαφερόμενοι που θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους η οποία πραγματοποιείται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου παραβιάζει τις διατάξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως προβλέπεται από το άρθ. 77 του Κανονισμού, ή να καταφύγουν στα κατάλληλα δικαστικά γραφεία (άρθ. 79 του Κανονισμού).


8/2/2022 9:41:29 AM