Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση

Βιωσιμότητα του προϊόντος

Το να είσαι υπεύθυνος καταναλωτής σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση - και ένα διαφορετικό τρόπο δράσης - σχετικά με τον αντίκτυπο των καταναλωτικών μας επιλογών τόσο στη ζωή μας όσο και στους πόρους του πλανήτη.
Κυκλικότητα του προϊόντος και Ecodesign
Το “να κάνουμε καλό” και να το “κάνουμε υπεύθυνα” είναι θεμελιώδεις αρχές των ενεργειών μας, επίσης και πάνω απ' όλα σε επίπεδο παραγωγής.
Αυτός είναι ο λόγος που επικεντρωθήκαμε στην μελέτη της κυκλικότητας του προϊόντος, αποκτώντας στις αρχές του 2021 την πιστοποίηση για τον χώρο της κουζίνας, του καθιστικού και της επίπλωσης μπάνιου: δηλαδή για τα διάφορα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα έπιπλά μας - μελαμίνη/laminate, λάκα, ξύλο, καπλαμάς, γυαλί - πιστοποιείται μια μέση κυκλικότητα των προϊόντων στο 96%.
Πιστοποίηση CQP
Η Πιστοποίηση CQP Κυκλικότητα των Προϊόντων Επίπλωσης – που εκδόθηκε από τον οργανισμό COSMOB – είναι και για εμάς έναν λόγος υπερηφάνειας διότι βεβαιώνει ότι έχουμε επιλέξει έγκυρα κριτήρια τόσο για την παραγωγή όσο και για την επιλογή των υλικών, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική αποδοτικότητα. Η κυκλική οικονομία και ο οικολογικός σχεδιασμός συνδέονται στενά μεταξύ τους και αποτελούν τη βάση ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου. Στην πραγματικότητα οικολογικός σχεδιασμός σημαίνει καλός σχεδιασμός για την αποτελεσματική χρήση πόρων και υλικών, προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με την παραγωγή και να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται.
Ξυλεία και Πιστοποίηση FSC®C168055
Πιστοποίηση Forest Stewardship Council® – “Αλυσίδα επιτήρησης” (Chain of Custody - CoC)

Είναι σημαντικό για εμάς να παρέχουμε στους καταναλωτές μας μια συγκεκριμένη εγγύηση σχετικά με την προέλευση του χρησιμοποιούμενου ξύλου και του δασικού υλικού και να αποδεικνύουμε, με ένα διαφανή και ελεγχόμενο τρόπο, την ενεργό και υπεύθυνη συμβολή μας στη φύση και τους πόρους της.
Έχουμε προσαρμόσει προοδευτικά όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες (προμήθειες, επεξεργασία, εμπόριο και διανομή) στις αυστηρές διεθνείς απαιτήσεις που προβλέπονται από το πρότυπο FSC διασφαλίζοντας την ανιχνευσιμότητα των υλικών με βάση την κυτταρίνη, που προέρχονται από δάση που διαχειρίζονται με πλήρη σεβασμό για το περιβάλλον, κοινωνικά και με οικονομικά βιώσιμο τρόπο.
Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
Το 2008, ήμασταν οι πρώτοι στην Ιταλία στον τομέα της κουζίνας που αποκτήσαμε την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που χορηγήθηκε από την SGS Italia (έναν ανεξάρτητο φορέα που είναι παγκόσμιος ηγέτης στην επαλήθευση, την δοκιμή και την πιστοποίηση βιομηχανικών αγαθών και υπηρεσιών).
Το τρέχον διεθνές πρότυπο αναφοράς είναι το UNI ISO 45001, σκοπός του οποίου είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς τα ανθρώπινα πλεονεκτήματα διαδραματίζουν ένα θεμελιώδη ρόλο στην επιτυχία κάθε οργανισμού.
Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή ολόκληρης της εταιρικής μας δομής για την προώθηση μιας πραγματικής κουλτούρας ασφάλειας στην εργασία.