Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση

Σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος

Το σύνολο όλων των συμπεριφορών μας που μας οδηγούν να θεωρούμε την προστασία του περιβάλλοντος ως προτεραιότητα έχει ένα όνομα: Scavolini Green Mind.
Ενέργεια
Από το 2008 χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια η οποία προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές για τις δραστηριότητές μας χάρη:
  • στην κάλυψη των εργοστασίων με φωτοβολταϊκό σύστημα (έργο Sunload (2011).
  • στην πιστοποιημένη χρήση πράσινης ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, όταν δεν είναι δυνατή η χρήση ηλιακής ενέργειας.
Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 102/2014, πραγματοποιούμε την λεγόμενη “Ενεργειακή Διάγνωση”, η οποία μας επιτρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς και να βελτιώνουμε την κατανάλωση ενέργειας.
Αέρας
Ελέγχουμε περιοδικά τις εκπομπές που παράγονται από τις παραγωγικές μας δραστηριότητες, σε συμμόρφωση με τα νόμιμα όρια και για την μείωση των ρυπογόνων εκπομπών. Έχουμε επίσης εισάγει αποτελεσματικά συστήματα φιλτραρίσματος τα οποία είναι απαραίτητα για την μείωση των ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.
Όσον αφορά τον αέρα που αναπνέετε στα σπίτια σας, πιστοποιούμε πολύ χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΰδης και άλλων πτητικών ουσιών από τα προϊόντα μας.
Προσοχή στα απορρίμματα μας
Πραγματοποιούμε μία προσεκτική χωριστή συλλογή, διαχωρίζοντας πάνω από 30 διαφορετικούς τύπους απορριμμάτων, όπως χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό.
Είμαστε σε θέση να ανακτήσουμε πάνω από το 95% των απορριμμάτων που παράγονται από τις παραγωγικές μας δραστηριότητες.
Νερό
Είμαστε προσεκτικοί στην κατανάλωση των υδάτινων πόρων (των οποίων η χρήση είναι πολύ περιορισμένη στην παραγωγή μας), λαμβάνοντας πολλές προφυλάξεις απαραίτητες για την αποφυγή της σπατάλης. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην “φυσική ανακύκλωση” χάρη στις λεκάνες βρόχινου νερού που προορίζονται για την πρόληψη πυρκαγιών.
Χαρτί και χαρτόνι
Στόχος μας είναι η μέγιστη ψηφιοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής εταιρικής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου επιλέγουμε πάντα προμηθευτές χαρτιών και εκτυπώσεων με ισχυρή οικολογική αξία. Ειδικότερα, για την εκτύπωση όλων των καταλόγων και των τιμοκαταλόγων μας χρησιμοποιούμε μόνο χαρτιά που προέρχονται από δάση με βιώσιμη διαχείριση.
Για να διασφαλίσουμε ένα μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο χρησιμοποιούμε χαρτοκιβώτια από ανακυκλωμένα - και ανακυκλώσιμα - υλικά για την συσκευασία των προϊόντων μας.
Διαδικασίες βαψίματος
Σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε διαδικασίες και τεχνολογίες οι οποίες εγγυώνται ασφάλεια και χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ποιότητας και απόδοσης.
Συγκεκριμένα μειώνονται στο ελάχιστο οι λεγόμενες VOC (Volatile Organic Compounds - Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) που υπάρχουν στα χρώματα: αυτές οι πτητικές οργανικές ενώσεις παρακολουθούνται συνεχώς με την διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών, σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της διεθνούς νομοθεσίας LEED.