Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση

Ποιότητα προϊόντος

Σχεδιασμός
Κάθε νέο μοντέλο και/ή στοιχείο, πριν τεθεί σε παραγωγή, υπόκειται σε μια πολύπλοκη και προσεκτική διαδικασία σχεδιασμού και εκβιομηχάνισης, οι δραστηριότητες επαλήθευσης της οποίας πραγματοποιούνται κυρίως μέσω εργαστηριακών δοκιμών.
Παραγωγή
Η οργάνωση της παραγωγής και της εφοδιαστικής είναι θεμελιώδεις για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της σχολαστικότητας και της αποτελεσματικότητας. Πάντα στην πρώτη γραμμή της χρήσης συστημάτων και εξοπλισμού νέας τεχνολογίας, επιλέγουμε όργανα που εγγυώνται ταχύτητα, αλλά πάνω από όλα ακρίβεια.
Προμηθευτές
Προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτοί πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, η Scavolini διεξάγει μια προσεγμένη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης, βασισμένη σε άμεσες επισκέψεις, συμπλήρωση συγκεκριμένων ερωτηματολογίων, ελέγχους στα υλικά, πιστοποιήσεις κλπ. Οι προμηθευτές αυτοί υπόκεινται στη συνέχεια σε συνεχή παρακολούθηση ώστε να επαληθευτεί η διατήρηση των προτύπων ποιότητας τους.
Εκπαιδευση
Μια εταιρεία αποτελείται κυρίως από ανθρώπους. Συνεπώς, η προσεκτική επιλογή των ανθρώπων και η συνεχής διαδικασία εκπαίδευσης καθίστανται θεμελιώδεις, παρέχοντας το καλύτερο υπόβαθρο που επιτρέπει την αποτελεσματική και εύστοχη εργασία.
Ελεγχοι Και Δοκιμεσ
έχουμε διαρθρώσει ένα σύστημα ελέγχων σε διαφορετικά επίπεδα, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου να φτάσουν στους πελάτες μας τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα στα προϊόντα. Πολυάριθμοι έλεγχοι προβλέπονται τόσο στις φάσεις παραλαβής των υλικών που προέρχονται από τους προμηθευτές, όσο και κατά τις διάφορες φάσεις παραγωγής καθώς επίσης και στο τελικό προϊόν, πριν από την αποστολή.