Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση

Scavolini Quality Lab

Το Quality-Lab της Scavolini είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο δοκιμών, στο οποίο πραγματοποιούμε συνεχώς πρόσθετους ελέγχους σε σχέση με αυτούς που πραγματοποιούνται στην καθημερινή διαχείριση των ποιοτικών ελέγχων με βάση εθνικές και διεθνείς ρυθμιστικές αναφορές.

Εκτελούμε δύο κατηγορίες δοκιμών σε δειγματοληπτική βάση:
 • Δοκιμές νέων υλικών και προϊόντων: προκαταρκτική αξιολόγηση όλων των κρίσιμων υλικών και προϊόντων πριν από την παραγωγή.
 • Δοκιμές παρακολούθησης: αξιολόγηση της απόδοσης των υλικών και των προϊόντων που βρίσκονται ήδη στην παραγωγή (τόσο στην εσωτερική παραγωγή όσο και από εξωτερική προμήθεια).
 • Δοκιμές ανοίγματος/κλεισίματος των φύλλων των πορτών.
 • Δοκιμή ανοίγματος/κλεισίματος συρόμενων στοιχείων (συρτάρια, ράφια).
Αξιολόγηση του αποτελέσματος του φωτός επάνω στις επιφάνειες.
 • Δοκιμές αντοχής στους κύκλους υγρού/ξηρού.
 • Δοκιμή αντοχής στη θερμότητα.
 • Δοκιμή αντοχής στην επίδραση του ατμού.
 • Δοκιμές αντοχής στο νερό μέσω εμβάπτισης του δείγματος.
 • Δοκιμές αντοχής στο νερό μέσω ενστάλαξης.
 • Δοκιμές αξιολόγησης της υδατοαπωθητικότητας των πάνελ.
 • Δοκιμές αντοχής των επιφανειών στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνήθως στο σπίτι.
 • Δοκιμές αντοχής των επιφανειών στα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται περισσότερο στο σπίτι.
 • Δοκιμή εφαρμογής των επενδύσεων (καρέ).
 • Δοκιμή αντοχής στη γρατσουνιά.
 • Δοκιμή αντοχής των επιφανειών στην τριβή (φθορά).
 • Δοκιμή αντοχής της επιφάνειας στη σύγκρουση.
 • Δοκιμές αντίστασης και κάμψης των στοιχείων όταν φορτώνονται με μεγάλα βάρη.
 • Δοκιμές ασφαλείας επί των επίπλων (ανατροπή, υποχώρηση, θραύση, κ.λπ.).
Εκτελούμε διάφορες άλλες δοκιμές για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των υλικών και των προϊόντων: για παράδειγμα, αντοχή στη χρήση πάγκων, λειτουργία συστημάτων φωτισμού, λειτουργία απορροφητήρων κ.λπ. Για άλλους ειδικούς τύπους δοκιμών χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα εξωτερικά εργαστήρια: για παράδειγμα για δοκιμές αξιολόγησης εκπομπών φορμαλδεΰδης ή άλλων ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), δοκιμές αντοχής σε τραπέζια και καρέκλες κ.λπ.